Projektowanie

/Projektowanie

Obiekty zabudowy rekreacyjnej Lake View

Wykonanie  projektów: Instalacja wentylacji mechanicznej Instalacji klimatyzacji typu VRF Instalacji centralnego ogrzewania, ciepłą technologicznego Kotłowni kondensacyjnych opalanych gazem płynnym Instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Instalacji gazowej Podziemnych zbiorników gazu płynnego Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej

Muzeum Katyńskie

Wykonanie  projektów: Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacji wody lodowej Instalacji centralnego ogrzewania, ciepłą technologicznego oraz węzła cieplnego Sieci przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej , wodociągowej oraz gazowej

Pałac w Guzowie

Wykonanie  projektów: Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacji wody lodowej Instalacji centralnego ogrzewania, ciepłą technologicznego Kotłowni opalanej paliwem stałym Sieci i przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego