Project Description

Wykonanie  projektów:

  • Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacji wody lodowej
  • Instalacji centralnego ogrzewania, ciepłą technologicznego
  • Kotłowni opalanej paliwem stałym
  • Sieci i przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego