Project Description

Wykonanie  projektów:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacji klimatyzacji typu VRF
  • Instalacji centralnego ogrzewania, ciepłą technologicznego
  • Kotłowni kondensacyjnych opalanych gazem płynnym

  • Instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Instalacji gazowej
  • Podziemnych zbiorników gazu płynnego
  • Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej