Project Description

Wykonanie  projektów:

  • Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • Instalacji wody lodowej
  • Instalacji centralnego ogrzewania, ciepłą technologicznego oraz węzła cieplnego
  • Sieci przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej , wodociągowej oraz gazowej